07 آبان

همچنین کمد بایگانی فلزی از نظر امنیتی دارای جنس بهتری به نسبت کمدهای دیگر می باشد و در برابر حریق و آب نیز مقاوم می باشند.

از آنجایی که اسناد و مدارکی که در این ادارات و مراکز نگه داری می شوند از هر حیثی دارای اهمیت بالایی می باشند باید با دقت بسیاری مراقبت گردند و از همین روی بایستی به گونه ی صحیحی بایگانی شده و نگه داری شوند. حال این مدارک می تواند شامل اسناد، مدارک و پرونده های مختلف باشد.

به همین دلیل بسیاری از مراکز نظامی و قضایی از کمدهای بایگانی فلزی برای بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های خود استفاده می کنند، از فایل های فلزی برای بایگانی پوشه های مختلف و همچنین از زونکن های فلزی برای حفظ مدارک استفاده می شود.

بسیاری از کمدهای فلزی که برای بایگانی استفاده می شوند دارای قفل رمز درجه یک هستند و به همین منظور می توان قفل مورد نظر مشتری را بر روی آن نصب کرد. به جهت آن که امنیت در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و همچنین در برابر حریق و آب ایمنی کافی و لازم را داشته باشد تا بتوان اسناد و مدارک را در آن به خوبی حفظ کرد.


تگ ها